Thực hiện quyết định sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp theo quyết định của VKSND tối cao, ngày 7/2/2020, Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Tháp sáp nhập với Phòng 12 (Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp) thành đơn vị Thanh tra- Khiếu tố. Thời điểm sáp nhập đơn vị có 5 đồng chí. Trong 2 năm đã có nhiều biến động về nhân sự như thay đổi Chánh thanh tra, kiểm sát viên của đơn vị, từ tháng 10/2021 cho đến nay đơn vị chỉ có 4 đồng chí.

Dù số lượng công chức ít, nhưng dựa theo trình độ, khả năng của từng đồng chí, Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp đã có sự phân công, bố trí nhân lực phù hợp với từng người và kết quả là hai năm qua, đơn vị Thanh tra- Khiếu tố đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra của VKSND cấp tỉnh; triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND tối cao, Thanh tra VKSND tối cao về công tác thanh tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số lĩnh vực tại khoản 7 và khoản 8 Điều 2 của Quy chế 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 về tổ chức và hoạt động của thanh tra VKSND.

leftcenterrightdel
Đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp cùng đơn vị Thanh tra - Khiếu tố tại hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022.

Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của VKSND về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng của VKSND cấp tỉnh; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của VKSND cấp tỉnh…đảm bảo việc tiếp công dân 100% và tham mưu cho Lãnh đạo Viện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, giải quyết đơn và kiểm sát giải quyết đơn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Với những nổ lực, cống hiến của đơn vị Thanh tra- Khiếu tố đã làm tốt công tác xây dựng Ngành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và kết quả công tác có nhiều thành tích nổi bật, Hội đồng thi đua của VKSND tỉnh Đồng Tháp đã xét cho đơn vị đạt “Tập thể lao động xuất sắc” 2 năm liền (2020 và 2021) và nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của VKSND tối cao, giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp.

leftcenterrightdel
 Đại diện đơn vị Thanh tra- Khiếu tố nhận Bằng khen và giấy chứng nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 2021.

Để xứng đáng với sự quan tâm của Ngành kiểm sát nói chung và Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp nói riêng, Đơn vị Thanh tra- Khiếu tố sẽ tiếp tục phát huy những thành tích có được để góp phần xây dựng ngành kiểm sát Đồng Tháp ngày càng vững mạnh.

Năm 2022, Đơn vị Thanh tra- Khiếu tố với mục tiêu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt cờ thi đua dẫn đầu khối. Ngay đầu năm 2022, đơn vị đã họp xác định những hạn chế cần khắc phục ngay và định hướng công tác, để khi có hướng dẫn của Thanh tra ngành và Kế hoạch của ngành kiểm sát Đồng Tháp thì bắt tay ngay vào việc thực hiện.

Chính vì thế, ngay đầu năm đơn vị đã tham mưu lãnh đạo viện ban hành nhiều quy chế trong công tác như “Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”. Hay “Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”.

Nội dung quy chế ngoài quy định những vấn đề để xây dựng tổ chức của đơn vị, còn tạo điều kiện cho đơn vị nắm bắt kịp thời thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ cũng như VKSND cấp huyện những thiếu sót trong quá trình áp dụng pháp luật, quy định, quy chế nghiệp vụ của ngành để tham mưu lãnh đạo viện thanh tra, kiểm tra, xây dựng ngành.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn ngày 24/2/2022. 

Mới đây, đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo diễn ra ngày 24/2/2022 tại VKSND tỉnh Đồng Tháp. Để chuẩn bị cho Hội nghị, đơn vị đã hệ thống lại các quy định có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ (Văn bản quy phạm pháp luật; Quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ; Thông báo rút kinh nghiệm, biểu mẫu nghiệp vụ, các tài liệu VKSND tối cao đã tập huấn…) để gửi đến các đơn vị được triệu tập tập huấn.

Đồng thời trao đổi, thảo luận trực tiếp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện  để kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới. Tìm hiểu thực trạng và khó khăn của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các đơn vị…Hội nghị được thực hiện trong một buổi nhưng được sự đánh giá cao của Lãnh đạo VKSND cấp huyện và Lãnh đạo Viện tỉnh…

Với mục tiêu công tác Thanh tra- kiểm tra và kiểm sát giải quyết đơn thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác năm 2022, đơn vị Thanh tra- Khiếu tố Đồng Tháp quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Hoàng Anh - Văn Lượng