leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND huyện Phú Tân nhận Giấy khen của UBND huyện.

Vừa qua, Ban Dân vận Huyện ủy Phú Tân, tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Tại hội nghị, VKSND huyện Phú Tân vinh dự nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Phú Tân.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo, Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan VKSND huyện Phú Tân đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cũng xác định gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là các Chuyên đề hằng năm, với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, gắn với phong trào thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 – 2025 và các phong trào thi đua khác do Ngành cấp trên và địa phương phát động.

Việc vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho thấy việc thực hiện quy chế dân chủ giúp dân chủ trong cơ quan thời gian qua thực sự được mở rộng, phát huy quyền làm chủ của mỗi cán bộ, công chức, qua đó góp phần xây dựng cơ quan VKSND huyện Phú Tân thật sự trong sạch, vững mạnh. Từ đó đã tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ cơ quan, để cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch công tác năm đã đề ra, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cẩm Thi