Công văn của VKSND tối cao (Vụ 16) nêu rõ, khoản 10, điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...)”.

Bên cạnh đó, khoản 2, điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 quy định: “Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh có thẩm quyền khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng, có trách nhiệm công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý: Cổng thông tin điện tử, Tạp chí, Báo ngành, địa phương trước khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh họp xét khen thưởng...”.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Viện trưởng Lê Minh Trí trao Huân chương lao động hạng Nhất cho VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của đơn vị.

Cũng theo công văn, căn cứ theo quy định trên, trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương các loại, Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao gửi danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị tặng thưởng để đăng tải trên Báo Bảo vệ pháp luật, Trang website của VKSND tối cao, Kiểm sát online để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Theo đó, danh sách đề nghị khen thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động để lấy ý kiến gồm 4 tập thể, đó là: VKSND TP Hồ Chí Minh, VKSND tỉnh Thanh Hoá, VKSND tỉnh Nghệ An, VKSND tỉnh An Giang.

Danh sách đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm: Vụ 3 - VKSND tối cao;  Vụ 5 - VKSND tối cao; VKSND TP Hà Nội, VKSND TP Hồ Chí Minh; ông Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ 3 - VKSND tối cao (hiện là Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh).

Danh sách đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: VKSND cấp cao tại Hà Nội; bà Trần Thị Thanh Huyền, Kiểm sát viên cao cấp Vụ 3 - VKSND tối cao; ông Nguyễn Mạnh Thường, Phó Vụ trưởng Vụ 5 - VKSND tối cao; ông Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, trưởng phòng Vụ 5 - VKSND tối cao; ông Lê Tư Quỳnh, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội; ông Đào Thịnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội (hiện là Phó Vụ trưởng Vụ 3 - VKSND tối cao). 

P.V