Theo Kế hoạch 113/KH-VKSTC của VKSND tối cao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Vụ 4 đã ban hành công văn số 3324/VKSTC-V4 ngày 31/7/2020 yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt TTLT số 01/2020 đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cùng cấp rà soát số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ đang quản lý.

Trong đó tập trung xác định rõ: Số vụ án tạm đình chỉ có đủ điều kiện đình chỉ ngay theo TTLT số 01/2020, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ và đưa ra khỏi số liệu theo dõi án tạm đình chỉ; số vụ việc tạm dừng xác minh đủ điều kiện ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đưa ra khỏi số liệu thống kê, số vụ việc không đủ điều kiện ra quyết định không khởi tố vụ án thì phục hồi giải quyết.

Tiếp đó, Vụ 4 ban hành công văn số 4345/VKSTC-V4 ngày 22/9/2020 yêu cầu các đơn vị kiểm tra việc thực hiện quản lý và giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo TTLT số 01/2020, Vụ 4 cũng đã trực tiếp kiểm tra tại một số VKSND tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả phối hợp liên ngành thực hiện TTLT số 01/2020 trong thời gian qua để đảm bảo thiết thực hiệu quả, theo đề nghị của lãnh đạo VKSND tối cao, ngày 28/9/2020, đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã phê duyệt kế hoạch về việc Bộ Công an chủ trì phối hợp với VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến liên ngành, địa điểm tại Hội trường Bộ Công an và kết nối trực tuyến với Công an các địa phương.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp liên ngành Công an - Kiểm sát - Tòa án cấp huyện phối hợp lập kế hoạch rà soát, phân loại và xử lý các vụ án hình sự tạm đình chỉ. (Ảnh minh họa)  

Cũng theo Kế hoạch số 113/KH-VKSTC của VKSND tối cao, việc tổ chức Hội nghị nhằm quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Ngành nội dung của TTLT số 01/2020, làm cơ sở để triển khai thực hiện đúng các quy định của TTLT này.

Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn về việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ và cách thức giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ có căn cứ đình chỉ. Đồng thời, định hướng tổ chức phối hợp liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án các cấp rà soát, giải quyết đối với án tạm đình chỉ tồn đọng.

Về nội dung, Hội nghị sẽ giới thiệu đầy đủ các nội dung của TTLT số 01/2020. Đại diện C01 - Bộ Công an, Vụ 4 và Vụ 14 - VKSND tối cao giải đáp thắc mắc về các quy định của TTLT số 01/2020; trao đổi định hướng tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phối hợp quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ hiện nay. Đồng thời nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an và VKSND tối cao chỉ đạo, định hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn.

Về hình thức, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến liên ngành. Thời gian dự kiến 1 ngày (từ 19-23/10/2020).

Về thành phần, đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (Số 47 Phạm Văn Đồng - Hà Nội), gồm: Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự, đồng chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo và Kiểm sát viên một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo, cán bộ Viện kiểm sát quân sự Trung ương…

Đại biểu tham dự tại Hội trường trung tâm thông tin chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên các đơn vị Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, cán bộ làm công tác thống kê hình sự VKSND cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo và 1 Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự VKSND cấp huyện; đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên đơn vị Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự Viện kiểm sát quân sự quân khu, Viện kiểm sát quân sự khu vực...

P.V