Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên) hệ đại học chính quy ngành Luật - chuyên ngành Kiểm sát theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (Phương thức 4) năm 2022 như sau:

leftcenterrightdel
 Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Đối với thí sinh bằng điểm cuối danh sách, nếu lấy tất cả mà vượt chỉ tiêu thì áp dụng tiêu chí phụ theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu liên ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác. Trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

Về phương thức xác nhận nhập học: Tất cả các thí sinh trúng tuyển (có tên trong Danh sách kèm theo) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nộp hồ sơ xác nhận nhập học về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội từ thời điểm Nhà trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên Website: http://hpu.vn.

Thời gian xác nhận nhập học: Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00’ ngày 30/9/2022, đồng thời gửi hồ sơ xác nhận nhập học về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (nếu gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện) trước 17h00’ ngày 30/9/2022.

Hồ sơ xác nhận nhập học gửi về Trường gồm: Đối với chuyên ngành Kiểm sát: (1) Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; (2) Bản gốc Phiếu đạt sơ tuyển năm 2022 (đối với thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển chuyên ngành Kiểm sát theo phương thức xét kết quả học tập THPT (phương thức 1, 2); hoặc theo phương thức xét kết quả học tập THPT kết hợp với điểm chứng chỉ Tiếng Anh IELTS (phương thức 3) thì không phải nộp bản gốc phiếu đạt sơ tuyển năm 2022); (3) Phong bì ghi rõ vào mục “Người nhận”: Họ tên thí sinh; địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

Đối với chuyên ngành Luật Thương mại: (1) Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; (2) Phong bì ghi rõ vào mục “Người nhận”: Họ tên thí sinh; địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. Thời gian triệu tập nhập học, Nhà trường sẽ thông báo sau tại http:/hpu.vn.

Xem nội dung Thông báo và danh sách thí sinh trúng tuyển tại đâydanh-sach.pdf

P.V