Ông Vũ Tuấn Anh (tuananh66031@...) có người bác ruột là liệt sĩ Vũ Đăng Thu, hy sinh ngày 23/9/1968 tại mặt trận phía Nam. Gia đình ông đã được nhận Bằng "Tổ quốc ghi công" số 337b, cấp ngày 13/6/1972.
 


Do hoàn cảnh gia đình thường xuyên phải di chuyển nơi ở nên đã bị thất lạc Bằng "Tổ quốc ghi công", chỉ còn lại Giấy chứng tử và bản photo Bằng "Tổ quốc ghi công".

Ông Vũ Tuấn Anh hỏi, gia đình ông cần làm thủ tục gì để được cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Tuấn Anh như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 51, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” như sau:

Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã; UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin (Mẫu TQ2) gửi  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

Vậy, trường hợp của ông Tuấn Anh cần nộp đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã, nơi đang thực hiện các chế độ ưu đãi của nhà nước đối với gia đình ông.
 

Theo Chinhphu.vn

.