Công văn nêu rõ, căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; thực hiện Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức tại VKSND tối cao năm 2023 số 21/KH-VKSTC ngày 27/2/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND tối cao thông báo việc tuyển dụng công chức để phân bổ cho các đơn vị trong Ngành.

Về số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 4 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát và 1 công chức làm công tác nghiệp vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, về điều kiện, tiêu chuẩn chung: Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam; tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên, đối với nam không quá 35 tuổi, đối với nữ không quá 30 tuổi. Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

leftcenterrightdel
 Nữ công chức ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh: Báo BVPL)

Về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của ngành KSND về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; đã được các đơn vị trong ngành KSND sơ tuyển.

Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45 kg trở lên. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Về điều kiện tiêu chuẩn cụ thể, đối với vị trí tuyển dụng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát: Có trình độ Thạc sĩ luật trở lên, tốt nghiệp sau đại học loại xuất sắc, giỏi tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên.

Đối với vị trí tuyển dụng làm công tác nghiệp vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế: Có trình độ Cử nhân trở lên, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục ở nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 7.0 trở lên. Trường hợp đối tượng khác do Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Về nội dung, hình thức thi tuyển, thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy; Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi, dự kiến tháng 4 năm 2023.

Xem toàn văn nội dung Thông báo tại đâytb-thi-cong-chuc.pdf

P.V