Theo Quyết định thành lập được công bố, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng (Ban Chỉ đạo) do Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Quận làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên, trong đó Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng - tham gia với tư cách Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực là chủ trương có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Đây chính là quyết tâm của toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương và Quy chế làm việc, nhiệm vụ được phân công để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác. Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải nghiêm túc phối hợp với Ban Chỉ đạo khi có yêu cầu giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiểm tra, giám sát, thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, với quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả tốt nhất.

Ban Chỉ đạo sẽ tuyệt đối tuân thủ, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tiến Dân - Việt An