leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị sơ kết chuyên đề. 

Tại Hội nghị, Phòng 9 VKSND tỉnh Tiền Giang sơ kết hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự liên quan tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thừa kế quyền sử dụng đất.

Theo đó, chuyên đề nhằm giúp cho Kiểm sát viên, cán bộ làm công tác dân sự nắm được các yêu cầu, thao tác trong quá trình nghiên cứu, đề xuất giải quyết vụ án được kịp thời; Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất; Thừa kế về quyền sử dụng đất, từng bước nâng cao chất lượng bài phát biểu về việc giải quyết các loại án này.

Hội nghị cũng đã trình bày về thực trạng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng bài phát biểu đối với loại án liên quan đến tranh chấp đất đai. Qua đó, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên trong giải quyết án dân sự.

Theo đó, Trong thời gian qua, nhiều tranh chấp liên quan đến đất đai, đặc biệt là tranh chấp liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tính chất ngày càng phức tạp, những tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường mập mờ về giá trị pháp lý của hợp đồng, về nội dung chuyển nhượng, về chủ thể tham gia giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong đó, vấn đề quan tâm, quan trọng nhất là phải đảm bảo giải quyết vụ án vừa có lý, vừa có tình, bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế - đặc biệt là người dân có nhận thức, am hiểu pháp luật hạn chế.

Hội nghị đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa như: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án; Kỹ năng xây dựng Dự thảo Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Nâng cao kỹ năng trình bày Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa..

Thông qua sơ kết, cán bộ, Kiểm sát viên các đơn vị VKSND hai cấp nắm chắc kỹ năng nghiên cứu, đề xuất và xây dựng để có Bài phát biểu đạt chất lượng, hiệu quả hơn vào thực tiễn công tác.

Lê Thị Thắm