Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, ngày 15/9 có thêm 1,5 triệu liều vắc xin COVID-19 của Pfizer nữa tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên đã về đến Việt Nam, bổ sung thêm nguồn vắc xin phục vụ nhu cầu tiêm chủng trong bối cảnh ca mắc COVID-19 cũng như bệnh nhân nặng có dấu hiệu gia tăng.

Như vậy, trong tuần từ ngày 12-14/9/2022, Việt Nam đã tiếp nhận 3 triệu liều vắc xin COVID-19 Pfizer (1,5 triệu liều đã tiếp nhận vào ngày 12/9/2022 và 1,5 triệu liều đã tiếp nhận ngày 14/9/2022).

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ cho các đơn vị, địa phương để đảm bảo việc triển khai tiêm mũi 3  cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiếp tục phối hợp với các nhà tài trợ, đơn vị để tiếp nhận thêm vắc xin cho các nhóm tuổi.

Tính đến ngày 14/9, cả nước đã tiêm 259.059.262 liều vắc xin COVID-19 các loại cho người từ 5 tuổi trở lên, trong đó, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt hơn 77%, mũi 4 đạt hơn 79% (đối với người trên 18 tuổi); còn đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi mới đạt 56,4%; Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã tròn 5 tháng triển khai tiêm vắc xin COVID-19, cả nước đã tiêm 16.261.388, trong đó mũi 1 là 9.700.850 trẻ (đạt tỷ lệ 87,6%); Mũi 2 là 6.560.538 trẻ (đạt tỷ lệ 59,2%).

Hoài Thu