leftcenterrightdel
 Sản phẩm PC Whitening Cream.

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm PC Whitening Cream – hộp 4g với lý do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu khối lượng trung bình theo quy định. Lô sản phẩm vi phạm có số 1, ngày sản xuất 9/6/2022, hạn dùng 9/6/2025.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm PC Whitening Cream nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm...

Yêu cầu Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh, Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh - Xưởng sản xuất, phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm PC Whitening Cream (Hộp 4g) nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả về và thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP HCM kiểm tra Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh và Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh - Xưởng sản xuất trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm PC Whitening Cream (Hộp 4g) không đáp ứng quy định. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược trước ngày 10/5/2023.

Hoài Thu