Ngày 12/1, nguồn tin từ Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo về việc đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19.

leftcenterrightdel
Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.  

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến Công ty cổ phần Việt Á (Công ty Việt Á).

Theo nội dung báo cáo, thực hiện Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 21/1/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Y tế đã giao việc mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, hóa chất (bao gồm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống COVID-19) cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh tự mua sắm cho phù hợp. Trong các đơn vị, có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông (CDC Đắk Nông) có mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến Công ty Việt Á.

Theo đó, trong năm 2020 và năm 2021, CDC Đắk Nông đã mua kit test phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á, với tổng số tiền hơn 559 triệu đồng.

Về quy trình thực hiện việc mua sắm vật tư y tế nói trên, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, đối với các gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng, Sở Y tế sẽ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, theo phân cấp của Nghị quyết 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đối với các gói thầu có giá trị trên 500 triệu đồng, Sở Y tế tham mưu thẩm định kế hoạch, báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch của các đơn vị cho UBND tỉnh phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho các đơn vị, căn cứ trên kế hoạch phê duyệt các đơn vị triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Cũng theo báo cáo, Sở Y tế giao cho CDC Đắk Nông mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2021 cho toàn tỉnh. Đồng thời, Sở tiếp tục tổ chức đấu thầu cho CDC tỉnh và các đơn vị từ tháng 10/2021.

Về cơ sở xây dựng giá kế hoạch mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho hay, năm 2020, các đơn vị thực hiện theo Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cho đến khi có Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 có hiệu lực, các đơn vị thực hiện việc mua sắm theo thông tư này, cơ sở xây dựng giá là tham khảo ít nhất 3 báo giá của các đơn vị có kinh doanh sản phẩm đang mua sắm, các loại vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm.

Đến năm 2021, các đơn vị thực hiện theo Thông tư 14/2020/TT-BYT nên cơ sở xây dựng giá là tham khảo trên cổng thông tin và công khai kết quả đấu thầu trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Sản phẩm nào chưa có giá trị trúng thầu thì áp dụng xây dựng giá kế hoạch theo ít nhất 3 báo giá của các đơn vị có kinh doanh các sản phẩm này trên thị trường.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cũng khẳng định, việc đăng tải, công khai thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng ngày trao đổi với PV, một lãnh đạo CDC Đắk Nông cho biết, việc đơn vị có mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, với tổng số tiền hơn 559 triệu đồng, các hình thức mua sắm đã làm theo đúng quy trình, quy định. Theo đó, CDC Đắk Nông lập kế hoạch và được Sở Y tế thẩm định và sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt/.

Nguyễn Chính