Ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký quyết định "Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh năm 2020, sử dụng năm 2021 và năm 2022".

Theo quyết định này, tổng giá trị các gói thầu là 857,913 tỉ đồng, với 5 danh mục cụ thể, trong đó lớn nhất là gói thầu số 1: Cung cấp thuốc generic, với số tiền là 674,447 tỉ đồng. Thấp nhất là gói thầu số 4: Cung cấp dược liệu, với giá trị gói thầu là 17,246 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Danh mục các gói thầu gần 900 tỉ đồng được phê duyệt.

Các gói thầu này dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 9/2020 này. Sở y tế Hà Tĩnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Được biết, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh này dựa trên tờ trình đề nghị của Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu là 24 tháng, dự kiến từ 1/2021 đến 1/2023.

 

Bùi Tiến