Xã Hương Long là một xã nghèo của huyện miền núi Hương Khê. Những năm gần đây, VKSND huyện Hương Khê là đơn vị nhận đỡ đầu Thôn 1 của xã, nhằm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa cho người dân trong thôn, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.


 Bà Lê Thị Nga - Phó Viện trưởng VKSND huyện Hương Khê trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng NTM cho lãnh đạo xã Hương Long và Thôn 1.

Ngày 7/11 vừa qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, lãnh đạo và cán bộ VKSND huyện Hương Khê đã về UBND xã Hương Long, trực tiếp trao tặng UBND xã và Thôn 1 số tiền 8 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng khuôn viên Nhà văn hoá thôn và Khu thể thao của xã.

Nhân dịp này, Ngân hàng Agribank Hương Khê cũng đã hỗ trợ Thôn 8 của xã Hương Long số tiền 6 triệu đồng để xây dựng khuôn viên Nhà văn hoá.

Bùi Văn