leftcenterrightdel
 Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân Tân Phú Đông phối hợp tổ chức chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

Tham gia chương trình gồm các bạn đoàn viên thuộc các Chi đoàn phối hợp và Xã đoàn Phú Tân.

Thực hiện chương trình, Chi đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Đồng thời, các Chi đoàn phối hợp tổ chức nhặt rác, dọn vệ sinh làm sạch bờ biển Cồn Cống thuộc xã Phú Tân.

Qua đó, góp phần tạo không khí đoàn kết, vui tươi cũng như giúp các bạn đoàn viên, học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, cũng như tích cực thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường sinh thái biển.

Thanh Phong