Ngày 18/11, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản gửi các sở Nội vụ, Giáo dục& Đào tạo và các huyện, thị trên địa bàn, chỉ đạo dừng triển khai các nội dung kì xét tuyển viên chức ngành giáo dục theo kế hoạch 79/KH/UBND, ngày 27/9/2019, để thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đang hợp đồng lao động.

Cụ thể, các trường căn cứ chỉ tiêu, số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đang có hợp đồng lao động.

leftcenterrightdel
Chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng.

Trường hợp được tuyển đặc cách là giáo viên đã có thời gian kí hợp đồng lao động có BHXH bắt buộc làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015.

Mặt khác, việc tuyển dụng đặc cách phải trên cơ sở trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Chỉ đạo lưu ý, sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách, nếu đơn vị, địa phương vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện việc thi tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức.

Theo kế hoạch 79/KH/UBND, năm 2019 tỉnh Phú Yên sẽ tuyển dụng 910 biên chế cho ngành giáo dục, gồm 791 giáo viên (bậc mầm non 369 chỉ tiêu, bậc tiểu học 291 chỉ tiêu, bậc THCS 125 chi tiêu) và 119 nhân viên nghiệp vụ, theo hình thức xét tuyển.

Nam Trung