Nay, Bộ GD&ĐT lại tiếp tục làm “nóng” dư luận xã hội bởi dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên (HSSV) đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy. Theo nội dung dự thảo, nếu sinh viên ngành đào tạo giáo viên hoạt động mại dâm lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. 

Xét về mục đích thì Bộ GD&ĐT đưa ra các biện pháp quản lý sinh viên, nhất là sinh viên ngành đào tạo giáo viên với những đòi hỏi cần sự chuẩn mực cao là rất cần được xã hội ủng hộ. Tuy nhiên, dù mới chỉ là dự thảo nhưng đã “vấp” phải sự phản ứng từ dư luận về cả khía cạnh pháp lý cũng như tính giáo dục của vấn đề được nêu ra trong dự thảo. 

Trước sức “nóng” của dư luận, mới đây, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT xác nhận và khẳng định, đây là việc thực hiện kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch soạn thảo Thông tư ban hành Quy chế Công tác HSSV đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy thay thế Quy chế công tác HSSV theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT. Theo kế hoạch, Bộ cũng sẽ rà soát, nghiên cứu sửa đổi một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT cho phù hợp với thực tiễn. Quá trình soạn thảo Thông tư này, Ban soạn thảo đã nhận thấy một số nội dung liên quan đến phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của HSSV, trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động mại dâm không còn phù hợp cần phải điều chỉnh khi ban hành Quy chế mới. Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật các phiên bản dự thảo để đưa lên Cổng thông tin điện tử xin ý kiến rộng rãi của nhân dân, Ban soạn thảo đã sơ suất, chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất.

Trước đó, dự thảo của Bộ GD&ĐT quy định, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại dâm lần đầu sẽ bị khiển trách, lần thứ hai, thứ ba sẽ chịu hình thức tương ứng là cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Còn nếu hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ chịu hình thức xử lý nặng hơn, bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên bị phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng, dù quy định này mới dừng ở mức dự thảo đối với HSSV ngành sư phạm trình độ cao đẳng, trung cấp, nhưng thực tế hình thức kỷ luật này đã được Bộ GD&ĐT chính thức áp dụng cho sinh viên đại học chính quy tất cả các ngành đào tạo từ năm 2016?

Tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2016 của Bộ GD&ĐT quy định rõ: sinh viên hệ đại học chính quy sẽ lần lượt bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học tương ứng với vi phạm hoạt động mại dâm lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Câu hỏi đặt ra: ai và bằng cách nào để đưa ra các căn cứ khi xem xét xử lý? Và vô hình trung quy định này của Bộ GD&ĐT đã “ngầm” chấp nhận, “cho phép” hoạt động mại dâm? Phải chăng, đây là động thái bật “đèn” để công khai và hợp pháp hoạt động mại dâm? Trong khi, luật pháp của nước ta chưa có quy định nào cho phép mại dâm hoạt động như một số nước trên thế giới đã có “phố đèn đỏ” cho mại dâm hoạt động công khai.

Qua sự việc này, thiết nghĩ,  Bộ GD&ĐT cần có sự rà soát tổng thể và đưa ra những quy định không chỉ riêng trong lĩnh vực quản lý HSSV sao cho thực sự phù hợp với các quy định của pháp luật. Bởi lẽ, lĩnh vực giáo dục- đào tạo luôn nhạy cảm và sẽ “nóng” với bất cứ vấn đề gì mới, nhất là khi vấn đề mới đó lại chưa thực sự “chuẩn”.

    H.C