leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Văn bản yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Hiệu trưởng trường Đại học Vinh xây dựng và tổ chức thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2019 - 2020 tại địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học lập biên bản và báo cáo ngay khi có phát hiện sai phạm, báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra gửi trước ngày 10/1/2020 về Bộ GD&ĐT.

Lê Sử