leftcenterrightdel
 Hải Phòng cho phép mở lại dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường từ ngày 15/3.

UBND TP Hải Phòng vừa ra văn bản số 1680/UBND-VH1 về việc thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại đối với dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố trong 2 tháng; thực hiện từ ngày 15/3/2022 đến 15/5/2022.

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các đối tượng sử dụng dịch vụ do các cơ sở trên cung cấp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và các nội dung đã cam kết.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố trong quá trình thử nghiệm hoạt động trở lại đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID -19 và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố ký cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh của trung ương và thành phố; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Bên cạnh đó, báo cáo UBND TP kết quả hoạt động thử nghiệm; căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn TP Hải Phòng, kịp thời đề xuất điều chỉnh đối với việc thử nghiệm hoạt động trở lại của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường nếu có.

Hoàng Hưng