Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
Xử nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch24/02/2021 08:26
Xử lý nghiêm lợi dụng danh nghĩa báo chí “làm khó” doanh nghiệp
Xửnghiêm lợi dụng danh nghĩa báo chí “làm khó” doanh nghiệp 25/06/2020 15:01
Vụ đồi Núi lửa bị san ủi trái phép UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều tra
Vụ đồi Núi lửa bị san ủi trái phép: UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều tra09/10/2019 19:43

Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

(BVPL) - Đặc biệt, đối với các trường hợp trốn tránh không khai báo y tế; khai báo không đúng sự thật; không chấp hành cách ly y tế, xét nghiệm…đề nghị xử lí nghiêm khắc với khung quy định cao nhất hoặc truy tố trách nhiệm hình sự nếu người đó dương tính với SARS-CoV-2.