Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của ngành công an đạt trên 96
Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của ngành công an đạt trên 96%iconvideo
29/10/2020 06:53
Quốc hội có ý kiến gì về đề xuất bổ sung 4 trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Quốc hội có ý kiến gì về đề xuất bổ sung 4 trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính?22/10/2020 11:28
Vi phạm về thủ tục tố tụng dân sự sẽ bị xử lý như thế nào
Vi phạm về thủ tục tố tụng dân sự sẽ bị xử lý như thế nào?03/10/2020 10:36
Một số vướng mắc trong quy định của BLTTHS năm 2015 về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
Một số vướng mắc trong quy định của BLTTHS năm 2015 về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi20/08/2020 08:24
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 14/08/2020 17:59
Thủ tục để người dân được hưởng gói hỗ trợ về an sinh xã hội
Thủ tục để người dân được hưởng gói hỗ trợ về an sinh xã hội21/04/2020 11:27
Xét xử vụ án về phòng, chống dịch COVID-19 theo thủ tục rút gọn đầu tiên ở Nam Định
Xét xử vụ án về phòng, chống dịch COVID-19 theo thủ tục rút gọn đầu tiên ở Nam Định17/04/2020 16:52
Xem xét thực chất về hiệu quả cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh
Xem xét thực chất về hiệu quả cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh21/08/2019 16:03
Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao DN về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
Quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao DN về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước09/11/2018 22:24
Đơn giản hóa TTHC về thủ tục khai sinh cho trẻ sinh ra tại nước ngoài
Đơn giản hóa TTHC về thủ tục khai sinh cho trẻ sinh ra tại nước ngoài06/09/2018 21:36
Bộ Y tế đứng cuối bảng về cải cách thủ tục hành chính
Bộ Y tế đứng cuối bảng về cải cách thủ tục hành chính02/05/2018 18:00

Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của ngành công an đạt trên 96%

Sáng 28/10, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Cục V03-Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (giai đoạn 2011-2020), định hướng giai đoạn 2020-2030 trong lực lượng Công an nhân dân. (Theo Vnews)