Bộ Công an cảnh báo người dân cảnh giác trước thông tin xuyên tạc về dịch bệnh Covid-19
Bộ Công an cảnh báo người dân cảnh giác trước thông tin xuyên tạc về dịch bệnh Covid-1914/03/2020 09:00
Tung tin giả, xuyên tạc  lên mạng xã hội bị xử phạt thế nào
Tung tin giả, xuyên tạc... lên mạng xã hội bị xử phạt thế nào?05/02/2020 11:37

Bộ Công an cảnh báo người dân cảnh giác trước thông tin xuyên tạc về dịch bệnh Covid-19

(BVPL) - Bộ Công an đã ra thông báo cảnh báo, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng bất mãn chính trị trong và ngoài nước đã phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh... ​