Mourinho  Xong việc, tạm biệt
Mourinho: "Xong việc, tạm biệt"21/02/2021 09:13
Thay đổi nhân sự TPHCM, Hải Phòng
Thay đổi nhân sự TPHCM, Hải Phòng29/08/2019 15:47
Thay đổi nhân sự Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Khánh Hòa
Thay đổi nhân sự Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Khánh Hòa08/06/2018 08:09
Sự thay đổi mang tính nhân đạo nhìn từ một vụ án hình sự
Sự thay đổi mang tính nhân đạo nhìn từ một vụ án hình sự29/05/2018 11:19
Thay đổi nhân sự chủ chốt ở một số cục, vụ của Bộ Công Thương
Thay đổi nhân sự chủ chốt ở một số cục, vụ của Bộ Công Thương06/09/2016 16:46
Bộ GD ĐT công bố thay đổi nhiều quyết định nhân sự
Bộ GD&ĐT công bố thay đổi nhiều quyết định nhân sự29/08/2016 21:30
Bộ máy các cơ quan nhà nước sẽ có thay đổi nào về nhân sự
Bộ máy các cơ quan nhà nước sẽ có thay đổi nào về nhân sự?21/07/2016 23:57
Ngân hàng ACB thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
Ngân hàng ACB thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị20/09/2012 10:07

Mourinho: "Xong việc, tạm biệt"

"Người đặc biệt" lên tiếng về thay đổi nhân sự trong trận đại thắng.