Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa
Số hóa hồ sơ vụ án công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa11/10/2019 11:31
“Sổ tay hướng dẫn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án liên quan đến động vật hoang dã”
“Sổ tay hướng dẫn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động pháp đối với các vụ án liên quan đến động vật hoang dã”02/10/2019 09:27
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động pháp 13/01/2018 09:33
Báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Báo cáo công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động pháp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh13/11/2017 15:35
Sửa đổi Hiến pháp 1992 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
Sửa đổi Hiến pháp 1992: Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động pháp21/11/2012 10:13

Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, video tại phiên tòa

(BVPL)- Đó là một trong những cố gắng, nỗ lực của VKSND tỉnh Hà Giang, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu của ngành