Công khai quy tắc ứng xử trong ngành KSND để nhân dân giám sát
Công khai quy tắc ứng xử trong ngành KSND để nhân dân giám sát19/01/2020 07:40
Thẩm phán phải là người có tinh thần dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực
Thẩm phán phải là người có tinh thần dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực21/09/2018 20:48
Giới chuyên gia Nga quan tâm đến giải quyết xung đột trên Biển Đông
Giới chuyên gia Nga quan tâm đến giải quyết xung đột trên Biển Đông12/05/2018 23:27
Hà Nội tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử tại cơ sở khám, chữa bệnh
Hà Nội tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử tại cơ sở khám, chữa bệnh19/04/2018 15:00
ASEAN và Trung Quốc quyết tâm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông
ASEAN và Trung Quốc quyết tâm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông19/02/2018 20:59
TP Hồ Chí Minh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức05/01/2018 21:41
Hà Nội sẽ có Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng để giảm nói bậy
Hà Nội sẽ có Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng 'để giảm nói bậy'09/06/2016 00:33

Công khai quy tắc ứng xử trong ngành KSND để nhân dân giám sát

(BVPL) - Trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, công chức, viên chức và người lao động không được lợi dụng ảnh hưởng của mình can thiệp, tác động trái pháp luật đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án, vụ việc; mạo danh cá nhân để giải quyết công việc; lợi dụng danh nghĩa tổ chức để giải quyết công việc của cá nhân.