Thẩm phán phải là người có tinh thần dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực
Thẩm phán phải là người có tinh thần dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực21/09/2018 20:48
Giới chuyên gia Nga quan tâm đến giải quyết xung đột trên Biển Đông
Giới chuyên gia Nga quan tâm đến giải quyết xung đột trên Biển Đông12/05/2018 23:27
Hà Nội tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử tại cơ sở khám, chữa bệnh
Hà Nội tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử tại cơ sở khám, chữa bệnh19/04/2018 15:00
ASEAN và Trung Quốc quyết tâm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông
ASEAN và Trung Quốc quyết tâm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông19/02/2018 20:59
TP Hồ Chí Minh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức05/01/2018 21:41
Hà Nội sẽ có Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng để giảm nói bậy
Hà Nội sẽ có Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng 'để giảm nói bậy'09/06/2016 00:33

Thẩm phán phải là người có tinh thần dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực

(BVPL) – Là Thẩm phán phải đáp ứng được những chuẩn mực đó là: Tính độc lập; sự liêm chính; sự vô tư, khách quan; công bằng, bình đẳng; sự đúng mực; sự tận tụy và không chậm trễ; có năng lực và sự chuyên cần.