Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng
Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng07/06/2019 08:42
Không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp
Không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp25/06/2018 22:09
Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách Bước tiến lớn của ngành BHXH
Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách: Bước tiến lớn của ngành BHXH12/10/2017 17:07
UBND huyện Hương Khê  Quan liêu đến thế là cùng
UBND huyện Hương Khê: "Quan liêu đến thế là cùng"17/09/2015 10:31

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng

(BVPL)- "Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.