Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân
Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân 31/01/2021 14:21
VKSND Quảng Nam, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai công tác năm 2021
VKSND Quảng Nam, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai công tác năm 202113/01/2021 16:37
Báo chí góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước
Báo chí góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước31/12/2020 21:48
Thủ tướng Công an phải là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân
Thủ tướng: Công an phải là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân16/08/2020 20:43
Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân
Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân27/01/2020 09:29
Xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực để củng cố niềm tin của nhân dân
Xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực để củng cố niềm tin của nhân dân27/12/2017 18:05

Phòng, chống tham nhũng - Quyết tâm của toàn Đảng, niềm tin của nhân dân

(BVPL)- Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; kịp thời xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…