Đà Nẵng không bao tiêu sản phẩm thứ cấp từ Nhà máy xử lý rác thải rắn
Đà Nẵng không bao tiêu sản phẩm thứ cấp từ Nhà máy xử lý rác thải rắn15/10/2019 10:24
Giám đốc sở thừa nhận tỷ lệ chôn lấp rác chưa đạt mục tiêu của Tỉnh ủy đề ra
Giám đốc sở thừa nhận tỷ lệ chôn lấp rác chưa đạt mục tiêu của Tỉnh ủy đề ra22/01/2019 20:29
Đã có đáp án cho bài toán ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác Phú Hà
Đã có "đáp án" cho bài toán ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác Phú Hà03/09/2018 21:31
Bao giờ giải quyết xong bài toán ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác Phù Hà
Bao giờ giải quyết xong bài toán ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác Phù Hà?13/08/2018 08:08
Không thể chịu được mùi hôi thối, nhiều người dân phản đối nhà máy xử lý rác
Không thể chịu được mùi hôi thối, nhiều người dân phản đối nhà máy xử lý rác 25/02/2018 09:04
Nhanh chóng di dời các hộ dân bị ảnh hưởng của nhà máy xử lý rác
Nhanh chóng di dời các hộ dân bị ảnh hưởng của nhà máy xử lý rác05/12/2017 23:12
Nhà máy xử lý rác ngồi lên vỉa than
Nhà máy xử lý rác "ngồi" lên vỉa than31/03/2017 11:53

Đà Nẵng không bao tiêu sản phẩm thứ cấp từ Nhà máy xử lý rác thải rắn

(BVPL) - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị cho Nhà máy xử lý rác thải rắn phải bảo đảm mới 100%; ưu tiên các công nghệ có nguồn gốc xuất xứ ở các nước phát triển (G7, EU). Chính quyền không bao tiêu bất kỳ chất thải thứ cấp, sản phẩm đầu ra của Nhà đầu tư.