Tái cấp vốn 16 000 tỉ đồng với lãi suất 0 cho người dân gặp khó khăn do đại dịch
Tái cấp vốn 16.000 tỉ đồng với lãi suất 0% cho người dân gặp khó khăn do đại dịch.10/05/2020 14:30
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ04/05/2020 11:32
4 ngân hàng có vốn Nhà nước phải hạ lãi suất hỗ trợ cá nhân, tổ chức vượt khó
4 ngân hàng có vốn Nhà nước phải hạ lãi suất hỗ trợ cá nhân, tổ chức vượt khó15/04/2020 21:51
Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế
Nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế22/01/2020 14:14
Ngân hàng Nhà nước không in tiền lẻ dịp Tểt Nguyên đán 2020
Ngân hàng Nhà nước không in tiền lẻ dịp Tểt Nguyên đán 202031/12/2019 16:31
SHB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
SHB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu30/12/2019 20:57
Bổ nhiệm nhân sự NHNN, Tổng cục Quản lý thị trường
Bổ nhiệm nhân sự NHNN, Tổng cục Quản lý thị trường24/12/2019 10:32
Nếu không được tăng vốn, các ngân hàng thương mại có thể phải dừng cấp tín dụng
Nếu không được tăng vốn, các ngân hàng thương mại có thể phải dừng cấp tín dụng02/12/2019 19:06
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản lý thị trường
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản lý thị trường29/11/2019 10:37
Nhận diện vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng qua lăng kính Kiểm sát
Nhận diện vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng qua "lăng kính" Kiểm sát22/11/2019 15:41
Ngân hàng nhà nước cảnh báo tình trạng trục lợi thẻ tín dụng
Ngân hàng nhà nước cảnh báo tình trạng trục lợi thẻ tín dụngiconvideo
22/08/2019 10:10

Tái cấp vốn 16.000 tỉ đồng với lãi suất 0% cho người dân gặp khó khăn do đại dịch.

(BVPL) - Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng Chính sách Xã hội vay tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 16.000 tỉ đồng, với lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID – 19.