THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện
THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện24/11/2019 12:06
Trường Hải với chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa xuất khẩu sản phẩm ôtô và linh kiên phụ tùng
Trường Hải với chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa xuất khẩu sản phẩm ôtô và linh kiên phụ tùng03/10/2018 15:52
THACO có thêm nhà máy sản xuất máy nông nghiệp
THACO có thêm nhà máy sản xuất máy nông nghiệp21/02/2018 16:07
Nội địa hóa sản phẩm công nghệ thông tin
Nội địa hóa sản phẩm công nghệ thông tin16/06/2014 11:01

THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện

(BVPL) - Đầu tư phát triển các nhà máy linh kiện phụ tùng, THACO đã gia tăng tỷ lệ nội địa hóa một số mẫu xe lên trên 40%, đáp ứng tiêu chí hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content), đồng thời xuất khẩu linh kiện ô tô, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.