Xử lý kẻ dùng 20 tỉ đồng “điều chuyển” giám đốc Công an đi nơi khác
Xử lý kẻ dùng 20 tỉ đồng “điều chuyển” giám đốc Công an đi nơi khác15/03/2021 11:35
Giả mạo website bị xử lý như thế nào
Giả mạo website bị xử lý như thế nào?05/02/2021 16:49
Trách nhiệm trong vụ rơi thang máy công trình tại Nghệ An
Trách nhiệm trong vụ rơi thang máy công trình tại Nghệ An?05/01/2021 10:02
Vụ Công ty LDG xây trái phép 488 căn nhà sẽ bị xử lý thế nào
Vụ Công ty LDG xây trái phép 488 căn nhà sẽ bị xử lý thế nào?31/12/2020 11:01
Báo tin giả bị xử lý như thế nào
Báo tin giả bị xử lý như thế nào?17/12/2020 16:38
Ý kiến Luật sư Bệnh viện Nông nghiệp phải ngừng thi công và bồi thường cho nhà dân bị lún, nứt
Ý kiến Luật : Bệnh viện Nông nghiệp phải ngừng thi công và bồi thường cho nhà dân bị lún, nứt 07/06/2019 14:37

Xử lý kẻ dùng 20 tỉ đồng “điều chuyển” giám đốc Công an đi nơi khác

(BVPL)- Báo BVPL có bài viết: “Âm mưu dùng 20 tỉ đồng "điều chuyển" giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác”. Vậy, tôi xin hỏi, hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào? (Vân Ngọc, Bắc Giang). ​