Từ chối kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý như thế nào
Từ chối kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý như thế nào?08/01/2020 14:10
Sẽ tăng mức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực giao thông
Sẽ tăng mức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực giao thông25/04/2019 07:53
Bất an với phích nước Trung Quốc
Bất an với phích nước Trung Quốc10/10/2013 10:22

Từ chối kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý như thế nào?

(BVPL) - Bạn đọc Nguyễn Hoàng Hải (ở Quảng Ninh) hỏi: Mặc dù Nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đã chính thức có hiệu lực, tuy nhiên, thực tế, việc xử lý vi phạm hành chính còn nhiều trường hợp cản trở, chống đối lực lượng chức năng như: khóa xe lại bỏ đi, đập phá xe, thậm chí chống người thi hành công vụ. Vậy xin hỏi, trường hợp người điều khiển phương tiện từ chối yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý như thế nào?