Choáng với hóa thạch khủng long bạo chúa được bán với giá kỉ lục gần 740 tỉ đồng
Choáng với hóa thạch khủng long bạo chúa được bán với giá kỉ lục gần 740 tỉ đồng11/10/2020 07:20
Phát hiện loài khủng long mới có cùng họ hàng với khủng long bạo chúa T-rex
Phát hiện loài khủng long mới có cùng họ hàng với khủng long bạo chúa T-rex12/08/2020 16:38
Phát hiện họ hàng chưa từng biết đến của khủng long bạo chúa
Phát hiện họ hàng chưa từng biết đến của khủng long bạo chúa 11/02/2020 13:04

Choáng với hóa thạch khủng long bạo chúa được bán với giá kỉ lục gần 740 tỉ đồng

(BVPL) - Một mẫu vật khủng long bạo chúa 67 triệu năm tuổi có biệt danh Stan vừa phá vỡ kỉ lục khi được bán với giá gần 32 triệu đô la (gần 740 tỉ đồng).