Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát
Không vùng cấm, không ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát27/11/2020 16:00
Về hưu mà hạ cánh an toàn thì còn đâu thượng tôn pháp luật
"Về hưu mà hạ cánh an toàn thì còn đâu thượng tôn pháp luật"13/07/2020 17:49
Vụ án Đường “Nhuệ” Không có vùng cấm
Vụ án Đường “Nhuệ”: Không vùng cấm05/05/2020 21:39
Phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng
Phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng30/11/2019 18:10
Không có vùng cấm trong xử lý hoạt động tín dụng đen
Không vùng cấm trong xử lý hoạt động tín dụng đeniconvideo
15/08/2019 19:11
Tiếp tục khẳng định quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”
Tiếp tục khẳng định quan điểm “không vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể người đó là ai”26/07/2019 16:15
Không có vùng cấm trong xử lý gian lận điểm thi
Không vùng cấm trong xử lý gian lận điểm thiiconvideo
22/04/2019 07:44
Xử lý các vụ án tham nhũng trong quân đội Không có “vùng cấm”
Xử lý các vụ án tham nhũng trong quân đội: Không vùng cấm03/01/2019 12:35
Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao nhúng chàm  Không có vùng cấm
Xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao "nhúng chàm": Không vùng cấm23/12/2018 14:33
Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật
Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật09/11/2018 20:40
Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền
Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền25/10/2018 21:53
Chống tham nhũng bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không loại trừ ai
Chống tham nhũng bảo đảm nguyên tắc không vùng cấm, không loại trừ ai 16/08/2018 17:43
Không có vùng cấm trong chống tham nhũng
Không vùng cấm trong chống tham nhũngiconvideo
25/06/2018 17:01

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Trong kiểm tra, giám sát, cần thực hiện phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.