Phát hiện hơn 1 000 hung khí nguy hiểm vận chuyển từ Bắc vào phía Nam
Phát hiện hơn 1.000 hung khí nguy hiểm vận chuyển từ Bắc vào phía Nam 27/11/2019 22:16
Phát hiện “kho” vũ khí trong cửa hàng cầm đồ ở Hà Nội
Phát hiện “kho” vũ khí trong cửa hàng cầm đồ ở Hà Nội12/09/2019 13:51
Thế nào là dùng hung khí nguy hiểm trong tội cố ý gây thương tích
Thế nào là dùng "hung khí nguy hiểm" trong tội cố ý gây thương tích?01/08/2019 16:14
Kiểm tra nhà trọ, phát hiện hàng nghìn hung khí nguy hiểm
Kiểm tra nhà trọ, phát hiện hàng nghìn hung khí nguy hiểm 06/07/2019 16:51

Phát hiện hơn 1.000 hung khí nguy hiểm vận chuyển từ Bắc vào phía Nam

(BVPL) – Qua kiểm tra phát hiện, bên trong các kiện hàng này chứa hơn 1.000 hung khí nguy hiểm các loại như: dao mèo, kiếm, dao găm, súng cao su, đao 3 khúc, kiếm nhật, súng bắn bi…