Ngành BHXH tích cực cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ
Ngành BHXH tích cực cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ14/05/2020 16:37
Thay thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Thay thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ07/04/2020 17:06
Không để thủ tục hành chính là “điểm nghẽn” trong đầu tư
Không để thủ tục hành chính là “điểm nghẽn” trong đầu tư02/04/2020 13:20
Cả nước hiện chỉ còn 415 Chi cục Thuế
Cả nước hiện chỉ còn 415 Chi cục Thuế26/02/2020 17:03
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân25/12/2019 15:45
Bổ nhiệm nữ đại biểu Quốc hội giữ chức Phó Cục trưởng Công an
Bổ nhiệm nữ đại biểu Quốc hội giữ chức Phó Cục trưởng Công an08/11/2019 11:11
Chỉ số cải các hành chính tỉnh Bình Thuận Thanh tra tỉnh và 6 huyện “rớt” hạng
Chỉ số cải các hành chính tỉnh Bình Thuận: Thanh tra tỉnh và 6 huyện “rớt” hạng28/02/2019 20:39
Thủ tướng Không chấp nhận kiểu làm việc gây phiền hà, không minh bạch
Thủ tướng: Không chấp nhận kiểu làm việc gây phiền hà, không minh bạch21/02/2019 22:19
Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu tái phạm sai sót liên quan đến cải cách hành chính
Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu tái phạm sai sót liên quan đến cải cách hành chính 21/02/2019 21:10
Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Tài chính và BCĐ cải cách hành chính
Thủ tướng quyết định nhân sự Bộ Tài chính và BCĐ cải cách hành chính25/01/2019 17:25

Ngành BHXH tích cực cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ

BHXH Việt Nam tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa TTHC, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, BHYT với cơ quan BHXH và đã được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.