Sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát
Sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát05/04/2021 21:35
TP HCM đề xuất bổ sung biên chế hành chính năm 2021 là 10 735 công chức
TP HCM đề xuất bổ sung biên chế hành chính năm 2021 là 10.735 công chức12/01/2021 12:37
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về tuyển dụng đặc cách với giáo viên và nhân viên y tế
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về tuyển dụng đặc cách với giáo viên và nhân viên y tế07/11/2019 15:47
Sửa đổi, bổ sung chính sách về tinh giản biên chế
Sửa đổi, bổ sung chính sách về tinh giản biên chế04/09/2018 20:21

Sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát

(BVPL) - Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao. Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày 2/4/2021.