Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân
Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân04/03/2021 14:15
Thủ tướng  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định
Thủ tướng: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định19/01/2021 14:44
Bổ nhiệm Giám đốc Công an Tuyên Quang và Tổng biên tập Báo CAND
Bổ nhiệm Giám đốc Công an Tuyên Quang và Tổng biên tập Báo CAND31/01/2020 13:13

Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân

(BVPL) - 4 tờ báo: Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh; báo An ninh Thủ đô; báo An ninh Hải Phòng và báo Công an thành phố Đà Nẵng chính thức trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân - Đại tá, nhà văn Phạm Khải làm Tổng biên tập từ ngày 1/3/2021.