Yếu tố cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
Yếu tố cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản?21/04/2020 07:57
Yếu tố cấu thành Tội trốn khỏi nơi giam, giữ
Yếu tố cấu thành Tội trốn khỏi nơi giam, giữ?11/03/2020 10:52
Các đối tượng trợ giúp Tuấn khỉ sẽ phải chịu hình phạt nào
Các đối tượng "trợ giúp" Tuấn "khỉ" sẽ phải chịu hình phạt nào?18/02/2020 10:59
Đệ tử của Tuấn khỉ ra đầu thú sẽ đối mặt với hình phạt nào
"Đệ tử" của Tuấn "khỉ" ra đầu thú sẽ đối mặt với hình phạt nào?03/02/2020 19:57
Tội giả mạo trong công tác Yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt
Tội giả mạo trong công tác: Yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt?21/01/2020 11:23
Tội tuyên truyền chống Nhà nước Yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt
Tội tuyên truyền chống Nhà nước: Yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt?14/12/2019 21:14
Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền
Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền?03/12/2019 15:00
Yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”
Yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”?23/09/2019 14:14
Các yếu tố cấu thành tội cướp tài sản
Các yếu tố cấu thành tội cướp tài sản?03/09/2019 17:08
Yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản
Yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản?23/08/2019 15:12

Yếu tố cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản?

(BVPL) - Báo Bảo vệ pháp luật có bài “Khởi tố 3 tội danh đối tượng cướp ô tô, đánh Cảnh sát...vì sợ cách ly”, tôi xin hỏi các yếu tố cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản? ( Vũ Đức Thành - Bắc Ninh)