Yếu tố cấu thành tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
Yếu tố cấu thành tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"?11/12/2020 12:02
Yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”
Yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”?03/11/2020 11:31
Các yếu tố cấu thành tội giả mạo trong công tác
Các yếu tố cấu thành tội giả mạo trong công tác?05/10/2020 17:44
Các yếu tố cấu thành Tội tàng trữ trái phép chất ma túy
Các yếu tố cấu thành Tội tàng trữ trái phép chất ma túy?08/09/2020 11:14
Yếu tố cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
Yếu tố cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản?21/04/2020 07:57
Yếu tố cấu thành Tội trốn khỏi nơi giam, giữ
Yếu tố cấu thành Tội trốn khỏi nơi giam, giữ?11/03/2020 10:52
Các đối tượng trợ giúp Tuấn khỉ sẽ phải chịu hình phạt nào
Các đối tượng "trợ giúp" Tuấn "khỉ" sẽ phải chịu hình phạt nào?18/02/2020 10:59
Đệ tử của Tuấn khỉ ra đầu thú sẽ đối mặt với hình phạt nào
"Đệ tử" của Tuấn "khỉ" ra đầu thú sẽ đối mặt với hình phạt nào?03/02/2020 19:57
Tội giả mạo trong công tác Yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt
Tội giả mạo trong công tác: Yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt?21/01/2020 11:23
Tội tuyên truyền chống Nhà nước Yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt
Tội tuyên truyền chống Nhà nước: Yếu tố cấu thành tội phạm và hình phạt?14/12/2019 21:14

Yếu tố cấu thành tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"?

(BVPL) - Báo BVPL có bài: "Nổ" lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng để "giúp đỡ" địa phương!, tôi muốn hỏi hình phạt và dấu hiệu pháp lý của tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"? (Phạm Minh – Thái Bình).