Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 9 mở rộng
Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 9 (mở rộng)
02/08/2022 15:00
Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Giáo sư Morishima Akio và Đoàn công tác Dự án JICA
Viện trưởng Minh Trí tiếp Giáo sư Morishima Akio và Đoàn công tác Dự án JICA
21/07/2022 17:02
Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Giáo sư Morishima Akio và Đoàn công tác Dự án JICA
Viện trưởng Minh Trí tiếp Giáo sư Morishima Akio và Đoàn công tác Dự án JICA
20/07/2022 18:06
Vụ 15, VKSND tối cao Chất lượng công tác tổ chức cán bộ ngày càng được nâng cao
Vụ 15, VKSND tối cao: Chất lượng công tác tổ chức cán bộ ngày càng được nâng cao
20/07/2022 11:58
Phát biểu khai mạc của Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tại Hội thao ngành KSND, Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI
Phát biểu khai mạc của Viện trưởng VKSND tối cao Minh Trí tại Hội thao ngành KSND, Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI
15/07/2022 16:42
Toàn văn phát biểu của Viện trưởng Lê Minh Trí tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng
Toàn văn phát biểu của Viện trưởng Minh Trí tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng
30/06/2022 21:15
Viện trưởng Lê Minh Trí kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Viện trưởng Minh Trí kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
30/06/2022 21:09
Muốn chống tham nhũng, yêu cầu đầu tiên đặt ra là phải bảo đảm tính công khai, minh bạch
Muốn chống tham nhũng, yêu cầu đầu tiên đặt ra là phải bảo đảm tính công khai, minh bạch
21/06/2022 20:07
Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Viện trưởng Minh Trí tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
15/06/2022 10:18
Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Viện trưởng Minh Trí tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
14/06/2022 18:00
Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam
Viện trưởng Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam
10/06/2022 16:56
Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam
Viện trưởng Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam
09/06/2022 18:00
Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Vụ trưởng Vụ 12, VKSND tối cao
Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Vụ trưởng Vụ 12, VKSND tối cao
30/05/2022 22:29
Đoàn công tác số 8 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương
Đoàn công tác số 8 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương
30/05/2022 22:28
Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội
Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội
23/05/2022 19:06
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Viện trưởng VKSND tối cao Minh Trí tiếp xúc cử tri tại TP Hồ Chí Minh
12/05/2022 14:36
Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Viện trưởng VKSND tối cao Lào
Viện trưởng Minh Trí tiếp Viện trưởng VKSND tối cao Lào
05/05/2022 14:26
Viện trưởng Lê Minh Trí làm việc với VKSND thành phố Đà Nẵng
Viện trưởng Minh Trí làm việc với VKSND thành phố Đà Nẵng
28/04/2022 15:39
Hội thảo khoa học VKSND trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hội thảo khoa học VKSND trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
26/04/2022 15:29
Viện trưởng Lê Minh Trí gửi thư chúc mừng 52 năm Ngày truyền thống của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Viện trưởng Minh Trí gửi thư chúc mừng 52 năm Ngày truyền thống của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
25/04/2022 11:35