Kỹ năng bảo vệ cáo trạng thông qua “số hóa hồ sơ vụ án hình sự”
Kỹ năng bảo vệ cáo trạng thông qua “số hóa hồ sơ vụ án hình sự”18/11/2020 11:09
Báo cáo án điện tử trong thời đại công nghệ 4 0
Báo cáo án điện tử trong thời đại công nghệ 4.008/10/2020 14:46
Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm thực hiện số hóa hồ sơ
Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm thực hiện "số hóa hồ sơ" 03/03/2020 16:47
VKSND huyện Kông Chro ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
VKSND huyện Kông Chro ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ chuyên môn27/02/2020 16:28
VKSND huyện Kông Chro tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
VKSND huyện Kông Chro tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm28/10/2019 14:15
VKSND - TAND huyện Kông Chro phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm
VKSND - TAND huyện Kông Chro phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm16/09/2019 09:48
VKSND huyện Kông Chro đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới
VKSND huyện Kông Chro đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới05/09/2019 15:36

Kỹ năng bảo vệ cáo trạng thông qua “số hóa hồ sơ vụ án hình sự”

(BVPL) - Vị trí, vai trò, hình ảnh, uy tín của ngành Kiểm sát, của Kiểm sát viên được thể hiện rõ nét nhất thông qua hoạt động tranh tụng trực tiếp, công khai, dân chủ tại phiên tòa. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự là vấn đề cần được các VKS thường xuyên quan tâm, mà trọng tâm là hoạt động nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo vệ cáo trạng của VKS thông qua “Số hóa hồ sơ vụ án hình sự"...