VKSND huyện Cẩm Xuyên triển khai công tác năm 2021
VKSND huyện Cẩm Xuyên triển khai công tác năm 2021 25/01/2021 16:00
VKSND huyện Cẩm Xuyên kiểm sát việc thực hiện kiến nghị tại UBND xã
VKSND huyện Cẩm Xuyên kiểm sát việc thực hiện kiến nghị tại UBND xã 30/03/2020 16:39
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã30/03/2020 10:31
Người cán bộ kiểm sát giữ bình yên nơi “sóng dữ”
Người cán bộ kiểm sát giữ bình yên nơi “sóng dữ”28/10/2019 13:09
Kiến nghị phòng ngừa phụ nữ phạm tội
Kiến nghị phòng ngừa phụ nữ phạm tội06/06/2019 08:37

VKSND huyện Cẩm Xuyên triển khai công tác năm 2021

(BVPL) - Vừa qua, VKSND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2021. Tham gia hội nghị có toàn bộ tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức VKSND huyện Cẩm Xuyên.