Hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự
Hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự17/01/2020 13:51
Xác định nội dung đột phá công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
Xác định nội dung đột phá công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính08/01/2020 08:57
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 11, VKSND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 11, VKSND tối cao11/07/2019 15:38
Vụ 11, VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở
Vụ 11, VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở 09/05/2019 15:08
Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 5, Vụ 11 và Vụ 12 thuộc VKSND tối cao
Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 5, Vụ 11Vụ 12 thuộc VKSND tối cao25/03/2019 16:03
Tổng kết và triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa Vụ 8 - VKSND tối cao và Cục 10, Cục 11- Bộ Công an
Tổng kết và triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa Vụ 8 - VKSND tối cao và Cục 10, Cục 11- Bộ Công an28/09/2018 23:13
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 11, VKSND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 11, VKSND tối cao12/06/2018 12:49

Hoàn thành tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự

(BVPL) - Sáng 17/1, tại trụ sở cơ quan, Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11), VKSND tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Trần Công Phàn, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 chủ trì hội nghị.