Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến26/03/2020 10:53

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến

Danh mục mới được phê duyệt gồm 65 dịch vụ được phân thành 2 nhóm, trong đó: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau; Giải quyết hưởng chế độ thai sản; Nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyên và bảo hiểm y tế được xếp vào nhóm dịch vụ công thiết yếu.