Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là góp phần tránh oan sai
Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là góp phần tránh oan sai 21/05/2020 19:42
Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao
Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao06/04/2020 11:27
Sơ kết công tác phối hợp VKSND cấp cao và TAND cấp cao tại Đà nẵng
Sơ kết công tác phối hợp VKSND cấp cao và TAND cấp cao tại Đà nẵng10/08/2019 07:19
Cần thiết bổ sung dự án liên quan đến trụ sở của cơ quan tư pháp vào dự án cấp bách
Cần thiết bổ sung dự án liên quan đến trụ sở của cơ quan tư pháp vào dự án cấp bách06/06/2019 10:30

Bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao là góp phần tránh oan sai

(BVPL) – Chiều ngày 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (GĐTP) trình Quốc hội xem xét thông qua.