Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới
Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới10/08/2020 15:59
Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ
Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ07/08/2020 10:14
Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy
Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy17/07/2020 16:51
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng có chương trình Dự bị Đại học Anh Quốc
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng có chương trình Dự bị Đại học Anh Quốc15/08/2019 16:26
Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế được điều động về UBKT Đảng ủy Công an Trung ương
Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế được điều động về UBKT Đảng ủy Công an Trung ương09/11/2018 11:35

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định, chuẩn y nhân sự mới

Thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.