Thủ tướng thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử
Thủ tướng thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử23/01/2021 12:23
Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ TT TT
Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT17/11/2020 17:22
Bộ trưởng Bộ TT TT bổ nhiệm Cục trưởng An toàn thông tin
Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm Cục trưởng An toàn thông tin12/06/2019 22:02

Thủ tướng thay đổi thành viên UBQG về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.