Hoàn thiện các quy định về quyền kiến nghị của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
Hoàn thiện các quy định về quyền kiến nghị của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự27/01/2021 10:36
Ký Quy định phối hợp giữa Vụ 8 và các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao
Ký Quy định phối hợp giữa Vụ 8 và các đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao25/09/2020 17:12

Hoàn thiện các quy định về quyền kiến nghị của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

(BVPL) - Thực tiễn cho thấy quy định của pháp luật về kiến nghị của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vẫn còn vướng mắc, gây khó khăn cho việc áp dụng nên cần được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nêu lên một số khó khăn, vướng mắc về kiến nghị của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra, từ đó đề xuất nhằm hoàn thiện quy định về vấn đề này.