Đình chỉ hoạt động tại Khu du lịch sinh thái Thác Mơ
Đình chỉ hoạt động tại Khu du lịch sinh thái Thác 20/07/2019 21:08
“Sai phạm tại khu du lịch sinh thái Thác Mơ” Phòng – Sở bất nhất về hồ sơ cho thuê đất
“Sai phạm tại khu du lịch sinh thái Thác ”: Phòng – Sở bất nhất về hồ sơ cho thuê đất20/07/2019 07:53
“Hàng loạt sai phạm tại khu du lịch sinh thái Thác Mơ” Doanh nghiệp trốn thuế
“Hàng loạt sai phạm tại khu du lịch sinh thái Thác ”: Doanh nghiệp trốn thuế?17/07/2019 07:58
Hàng loạt sai phạm tại khu du lịch sinh thái Thác Mơ  Cơ quan chức năng nói gì
"Hàng loạt sai phạm tại khu du lịch sinh thái Thác ": Cơ quan chức năng nói gì15/07/2019 20:19
Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại khu du lịch sinh thái Thác Mơ
Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại khu du lịch sinh thái Thác 13/07/2019 16:48

Đình chỉ hoạt động tại Khu du lịch sinh thái Thác Mơ

(BVPL) - Sau loạt bài điều tra của Báo Bảo vệ pháp luật về những sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Thác Mơ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa có công văn yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay mọi hoạt động tại khu du lịch này.