Kỳ 1 Gắn xây dựng Đảng với làm theo lời Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát
Kỳ 1: Gắn xây dựng Đảng với làm theo lời Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát 22/10/2020 13:34
Bí thư Đoàn gương mẫu học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
Bí thư Đoàn gương mẫu học tập làm theo tấm gương Bác Hồ06/08/2019 08:03

Kỳ 1: Gắn xây dựng Đảng với làm theo lời Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát

(BVPL) - Trong câu chuyện với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đồng chí Vũ Hùng Sơn, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND TP Sơn La cho biết, trong những năm qua, Chi bộ VKSND TP Sơn La đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Ngành việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" do VKSND tối cao phát động, gắn với việc học tập và làm theo lời Bác dạy: Cán bộ kiểm sát phải: “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".